Kogusid ja korpusi

EMSUKA kohanimekogud

EMSUKA A. Saareste mõistelise sõnavara kogu

Saareste mõistelise sõnaraamatu indeks

 

Sõnastikke

Eesti murrete sõnaraamat

Väike murdesõnastik

Eesti etümoloogiasõnaraamat

Hiiu sõnaraamat

Idamurde sõnastik

Mulgi sõnastik

Seto sõnastik

Võro-eesti-võro sõnaraamat

Eesti-udmurdi sõnaraamat

Liivi-eesti-läti sõnaraamat

Ungari-eesti sõnaraamat

Wiedemanni liivi-saksa sõnaraamat

Alamsaksa laensõnad eesti keeles

 

Sõbrad

Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv

Emakeele Selts

Kirjandusmuuseum

Fennougria

Eesti Keeleressursside Keskus

Võro Instituut