Murdekiiker (2019)

Kogusid ja korpusi

EMSUKA kohanimekartoteek

EMSUKA mõistelise sõnavara kogu

Saareste mõistelise sõnaraamatu indeks (1979)

 

Sõnaraamatuid ja sõnastikke

Eesti murrete sõnaraamat (1994-...)

Väike murdesõnastik (1982, 1989)

Eesti etümoloogiasõnaraamat (2012) 

Eesti kohanimeraamat (2016, veebis 2018)

 

Vanapärase Võru murde sõnaraamat (2011, PDF)

Mulgi sõnastik (2013)

Hiiu sõnaraamat (2015)

Idamurde sõnaraamat (2016)

Kihnu sõnaraamat (2016)

Seto sõnastik (2016)

Kuusalu rannakeele sõnaraamat (2019)

Võro-eesti-võro sõnaraamat (Võru Instituut)

 

Eesti-udmurdi sõnaraamat (2015)

Eesti-mari sõnaraamat (2017)

Eesti-ersa sõnaraamat (2019)

Soome-eesti suursõnaraamat (2017)

Eesti-soome sõnaraamat (2019)

Vadja sõnaraamat (2019)

Ungari-eesti sõnaraamat (2010, Tartu Ülikool)

Liivi-eesti-läti sõnaraamat (2013, Tartu Ülikool)

Wiedemanni liivi-saksa sõnaraamat (1861)

Alamsaksa laensõnad eesti keeles (2016)

 

Sõbrad

Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv

Emakeele Selts

Kirjandusmuuseum

Fennougria

Eesti Keeleressursside Keskus

Võro Instituut